ЗА КОГО СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ НАШИТЕ УСЛУГИ

Ако имате нужда от съдействие за разкриване на новата си фирма и регистрация в Търговски регистър при Агенция по вписванията;

Ако сте фирма стартираща своя бизнес, но нямате възможност за наемане на собствен офис;

Нямате необходимост от офис – пространство, персонал, обзавеждане, консумативи и оборудване;

Не искате ненужни сметки за ток, Интернет и телефон;

Бизнесът Ви се намира извън столицата, но желаете адрес за кореспонденция в София;

Имате нужда от адрес за контакт с НАП, НОИ и други институции в страната;

Имате нужда от адрес за регистрация на дружеството си.

Ние сме на Ваше разположение всеки работен ден от 9 до 17.30 часа.

 

 

Свържете с нас на aдрес:

България, област София (столица), община Столична, гр. София, ПК: 1619, район Витоша, ул. „Камен дял“ 3

Електронна поща: ofis_adres@abv.bg

 

Телефон: 0886598934 / 0876558176